Одлука за доделување на државната награда ,,11 Октомври“ во 2013 година

Одлука за доделување на државната награда ,,11 Октомври“ во 2013 година

Врз основа на членовите 1,4,12,16,17 и 18 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на законот за државните награди (Службен весник на РМ” бр.52/06, 54/07 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври” на седницата одржана на 17.9.2013 година донесе

О Д Л У К А

за доделување на државната награда „11 Октомври,“ во 2013 година за највисоко признание за животно дело во областа на науката,   уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија

1. За животно дело во областа на науката и образованието  наградата му се доделува на: 

- проф . д-р Срѓан Керим, економист и дипломат.   

2. За животно дело во областа на културата и уметноста наградата му  се доделува на:     

- Решат Амети, ликовен уметник.

 3. За животно дело во областа на новинарството наградата му  се доделува на:

 - Драгослав Аргировски, новинар и публицист.                               

 Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето и ќе биде објавена во,,Службен весник наРМ“.  

Претседател на Одборот,

академик Георги Старделов

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia