Мајка Тереза

ДРЖАВНА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ - ЗА ПРВ ПАТ Е ВОВЕДЕНА ВО 2006 ГОДИНА  
(26 август)

Согласно со член 8 од Законот за државните награди и Законот за  изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на РМ“ бр. 52/06 и 54/07), со наградата „Мајка Тереза“ се оддава признание за остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката меѓу народите и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.

drz-nagr1-200Во една година можат да се доделат најмногу две награди.
Државната награда ја доделува Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“, составен од претседател и 12 члена, кој распишува конкурс и донесува одлука за доделување на наградата.

Одлука за доделување на државната награда„Мајка Тереза” во 2018 година

Врз основа на членовите 8,9,11,12,13, 17,18 и 19 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Р.М.” бр.52/06, бр.54/07 и 74/12 ) и членовите 1,4,6,8 и 22 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза”, на седницата одржана на 13.6.2018 година  донесе ...

Повеќе...

Vendim për ndarjen e Çmimit Shtetëror “Nëna Terezë” në vitin 2018

Në bazë të neneve 8,9,11,12,13, 17,18 dhe 19 të Ligjit për çmimet shtetërore dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për çmimet shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 52/06, 54/07 dhe 74/12 ) dhe nenet 1,4,6,8 dhe 22 nga Rregullorja për punën e Këshillit për ndarjen e Çmimit shtetëror “Nënë Tereza”, Këshilli në mbledhjen e mbajtur më dt. 13 qershor 2018 solli: ...

Повеќе...

Соопштение за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2017 година

Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза”, во согласност со Законот за државните награди („Службен весник на РМ” бр.52.06), Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди (,,Сл.весник на РМ,, бр.54/07 и 74/12) и Правилникот за работа на Одборот  на својата седница одржана на 7.6.2017 година донесе нот за државните награди (,,Сл.весник на РМ,, бр.54/07 и 74/12) и Правилникот за работа на Одборот  на својата седница одржана на 7.6.2017 година донесе ...

Повеќе...

Конкурс за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2017 г

Одборот за доделување на државната награда “Мајка Тереза” распишува:

Повеќе...

Одлука за доделување на државната награда„Мајка Тереза” во 2016 година

Врз основа на членовите 8,9,11,12,13, 17,18 и 19 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Р.М.” бр.52/06, бр.54/07 и 74/12 ) и членовите 1,4,6,8 и 22 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза”, на седницата одржана на 14.6.2016 година  донесе 

Повеќе...

Конкурс за доделување на државната награда “Мајка Тереза” во 2016 година

Одборот за доделување на државната награда “Мајка Тереза” распишува:

Повеќе...

Одлука за доделување на државната награда„Мајка Тереза” во 2015 година

Врз основа на членовите 8,9,11,12,13, 17,18 и 19 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на Р.М.” бр.52/06, бр.54/07 и 74/12 ) и членовите 1,4,6,8 и 22 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза”, на седницата одржана на 15.6.2015 година  донесе ...

Повеќе...

Конкурс за доделување на државната награда “Мајка Тереза” во 2015 година

Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза” распишува:

Повеќе...

Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ за 2014 година

Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ за 2014 година

Повеќе...

Конкурс за доделување на државната награда “Мајка Тереза” во 2014 година

Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза” распишува:

Повеќе...

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia