Одлука за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин” во 2015 год

Одлука за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев-Јасмин” во 2015 год

Врз основа на членовите 1,2,7,12,16,17 и 18 од Законот за државните награди, Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди  („Службен весник на Р.М.” бр.52/06,бр.54/07 и 74/12) и Правилникот за работа, Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев -Јасмин”, на седницата одржана на 30.11.2015 година  донесе 

О Д Л У К А

за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев -Јасмин” во 2015 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Македонија

1. За остварување во областа на публицистиката државната награда  им се доделува на:

- м-р Игор Анѓелков, публицист 

- проф. д-р Мишо Нетков, публицист


2. Оваа Oдлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија”.


Претседател на Одборот за доделување

на државната награда  “Мито Хаџи Василев - Јасмин”,                                                     

Јордан Плевнеш

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia