Св. Климент Охридски

ДРЖАВНА НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  (8 декември)

Согласно со член 5 од Законот за државните награди и Законот за  изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на РМ“ бр. 52/06 и 54/07), со наградата „Св. Климент Охридски“ се оддава највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот и заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност.

Во една година можат да се доделат најмногу пет награди.

Државната награда ја доделува Одборот за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“, составен од претседател и 12 члена, кој распишува конкурс и донесува одлука за доделување на наградата.

Конкурсот трае од 1 до 30 јуни.

Државната награда се врачува во Собранието на РМ на 8 декември – Ден на св. Климент Охридски.

Државната награда „Св. Климент Охридски“ за првпат е доделена во 1969 година.


О Д Л У К А за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски” во 2018 година

О Д Л У К А за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски” во 2018 година 

Повеќе...

V E N D I M për ndarjen e Çmimit Shtetëror „Shën Kliment Ohridski" në vitin 2018

V E N D I M për ndarjen e Çmimit  Shtetëror „Shën Kliment Ohridski" në vitin 2018

Повеќе...

К О Н К У РС за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски “ во 2018 г.


Повеќе...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО 2017 Г


Повеќе...

Одлука за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“ во 2016 година

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на РМ” бр. 52/06, 54/07 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски” на седницата одржана на  15.11.2016 година донесе ...

Повеќе...

Конкурс за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“ во 2016 година

Одборот за доделување на државната награда “Св. Климент Охридски” распишува

Повеќе...

Одлука за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2015 година

Врз основа на членовите 1,5,12,16,17 и 18 од Законот за државните награди и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на РМ”бр.52/06,54/07 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски” на седницата одржана на  23.11.2015 година донесе

Повеќе...

Конкурс за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2015 година

Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски” распишува

Повеќе...

Одлука за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2014 година

Одборот за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“ согласно Законот за државните награди, Законот за изменување и дополнување на законот за државните награди („Службен весник на Р.М.“ бр.52/06,54/07 и 74/12)  и Правилникот за работа на Одборот, на својата седница, одржана на 18.11.2014 година донесе ...

Повеќе...

Конкурс за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2014 година

Одборот за доделување на државната награда “Св. Климент Охридски” распишува

Повеќе...

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia