ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА

Министерството за култура, врз основа на член 62 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“  бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 187/13 и 44/14),  објавува

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД

НАЦИОНАЛЕН  ИНТЕРЕС  ВО КУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА


ОД ОБЛАСТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВA ЗА ПУБЛИКАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ЕЛЕКТРОНСКОТО ИЗДАВАШТВО ОД ОБЛАСТА НА

  ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРАТА

- ПРИЈАВА ЗА СПИСАНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРАТА

- ПРИЈАВА ЗА ПРОГРАМИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ЗДРУЖЕНИЈА И КНИЖЕВНИ МАНИФЕСТАЦИИ

  ОД ОБЛАСТА НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРАТА

- ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВЕНИ ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И 
   ЛИТЕРАТУРАТА

ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВA ЗА  ПРОЕКТ  ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ – НЕЗАВИСНА И

  АЛТЕРНАТИВНА ПРОДУКЦИЈА

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ – АМАТЕРИЗАМ

- ПРИЈАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ

ОД ОБЛАСТА НА МУЗИЧКО-СЦЕНСКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВИ ЗА   МУЗИЧКО-СЦЕНСКА  ДЕЈНОСТ  КОНЦЕРТЕН  ПРОЕКТ

- ПРИЈАВА ЗА  МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ МУЗИЧКО–СЦЕНСКИ ПРОЕКТИ

  танцов проект, опера, мјузикл и мултимедијални проекти

- ПРИЈАВИ ЗА  МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ  МУЗИЧКО-ЕДУКАТИВНИ  ПРОЕКТИ

- ПРИЈАВИ ЗА  МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ  ДИГИТАЛЕН–АУДИО ЗАПИС

- ПРИЈАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА МУЗИЧКО-СЦЕНСКАТА

   ДЕЈНОСТ

 ОД ОБЛАСТА НА ФОЛКЛОРНАТА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ФОЛКЛОРНАТА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА ФОЛКЛОРНАТА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ДВИЖНОТО, НЕДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО  НАСЛЕДСТВО

- ПРИЈАВA ЗА  ПРОЕКТ  ОД ОБЛАСТА  НА ЗАШТИТАТА НА ДВИЖНОТО (БИБЛИОТЕЧНА И МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ И

  ДЕЈНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА) И НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

- ПРИЈАВA ЗА  ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ОД ОБЛАСТА НА ВИЗУЕЛНИТЕ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ

- ПРИЈАВА ОД ОБЛАСТА НА ВИЗУЕЛНИТЕ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ

ОД ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНАТА ДЕЈНОСТ 

- ПРИЈАВИ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ДЕЈНОСТ

ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

- ПРИЈАВА ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

ПОДИГНИ КОНКУРС ВО PDF ФОРМАТ

Конкурсите се објавени во дневните весници: „Утрински Весник“ и „Коха“,

Конкурсот трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 1.9.2014 година заклучно со 15.10.2014 година,

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia