ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ЗА 2016 ГОДИНА

Врз основа на член 62 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98,49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14 и 61/15), Министерството закултура објавува ...

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД

НАЦИОНАЛЕН  ИНТЕРЕС  ВО КУЛТУРАТА ЗА 2016 ГОДИНА

ПОДИГНИ КОНКУРС ВО PDF ФОРМАТ

Конкурсот е објавен во дневните весници: „Утрински Весник“ и „Коха“, трае 45 дена од денот на објавувањето, односно од 4.9.2015 година заклучно со 19.10.2015 година

ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

- ПРИЈАВA ЗА ПУБЛИКАЦИЈА 

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ЕЛЕКТРОНСКОТО ИЗДАВАШТВО 

- ПРИЈАВА ЗА СПИСАНИЈА  

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ЗДРУЖЕНИЈА И КНИЖЕВНИ МАНИФЕСТАЦИИ

МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ 

- ПРИЈАВИ  ЗА  МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ

ЗАШТИТАТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО         НАСЛЕДСТВО

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НА   ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ, БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА)

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

- ДРУГИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

а) ОПЕРАТИВЕН И ФИНАНСКИСКИ ПЛАН КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА

б) ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ, БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ, ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТА НА АУДИВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

- ОБРАЗЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

Образец бр.1    ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА
Образец бр.2    КВАРТАЛЕН ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА - МУЗЕЈСКА
Образец бр.2.2 КВАРТАЛЕН ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА - НЕДВИЖНО
Образец бр.2.3 КВАРТАЛЕН ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА - БИБЛИОТЕЧНА
Образец бр.2.4 КВАРТАЛЕН ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА - АУДИОВИЗУЕЛНА
Образец бр.3    ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ПРОГРАМАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА
Образец бр.4    ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
Образец бр.5    ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНИ

ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ 

- ПРИЈАВА  ЗА  ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ, БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА)

ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ 

- ПРИЈАВA ЗА  ПРОЕКТ  ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ – НЕЗАВИСНА И АЛТЕРНАТИВНА ПРОДУКЦИЈА

- ПРИЈАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМСКАТА ДЕЈНОСТ – АМАТЕРИЗАМ

ФОЛКЛОРНАТА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ФОЛКЛОРНАТА И СЦЕНСКО

- УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ - ПРИЈАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА ФОЛКЛОРНАТА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

ВИЗУЕЛНИТЕ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ

- ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ОД ОБЛАСТА НА ВИЗУЕЛНИТЕ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРАТА И ДИЗАЈНОТ ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА 

МУЗИЧКО-СЦЕНСКАТА ДЕЈНОСТ 

- ПРИЈАВА ЗА  МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ КОНЦЕРТЕН ПРОЕКТ

- ПРИЈАВА ЗА  МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ МУЗИЧКО–СЦЕНСКИ ПРОЕКТ  (танцов проект, опера, мјузикл и мултимедијален проект)

- ПРИЈАВИ ЗА  МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ МУЗИЧКО

-ЕДУКАТИВЕН  ПРОЕКТ- ПРИЈАВА ЗА  МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ ДИГИТАЛЕН АУДИОЗАПИС

- ПРИЈАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА МУЗИЧКО-СЦЕНСКАТА ДЕЈНОСТ


kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia