ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Со овој закон се уредува вршењето на издавачката дејност, задолжителните податоци на публикацијата, меѓународните стандардни броеви, каталошкиот CIP-запис, доставувањето на задолжителен примерок, како и други прашања поврзани со вршењето на издавачката дејност.

-ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  Консолидиран текс  - неофицијален(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 152/15)

-ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Закон за издавачката дејност  („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 199/14),

-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ  (Службен весник на РМ, бр. 152/15)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на cip запис (Службен весник на Република Македонија бр.46/15)

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за книги (ISBN), на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за периодични публикации и континуирани извори (ISSN) и на образецот на барањето за издавање на меѓународен стандарден број за музички нотни изданија (ISMN) (Службен весник на Република Македонија бр.65/15)

Правилник за формата и содржината на годишниот извештај за издавачката продукција на издавачот (Службен весник на Република Македонија бр.83/15)

Правилник за содржината и начинот на водење на евиденција на издавачите во Република Македонија и за нивната издавачка продукција (Службен весник на Република Македонија бр.223/15) 

Правилник за формата и содржината на прекршочниот патен налог (Службен весник на Република Македонија бр. 54/16) 

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia