ПРИЛОЗИ КОН ДОГОВОРОТ ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

МАНИФЕСТАЦИЈА „ТОПОЛ КУЛТУРЕН БРАН 2016 “                                                                                                                              

1.1. Образец за финансиски извештај за манифестацијата „Топол културен бран“

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

1.1 Образец за извештај за реализиран проект од областа на визуелни уметности, архитектура и дизајн

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на визуелните уметности, архитектурата и дизајнот

1.3 Образец за оперативен и финансиски план за одобрени проекти во 2018 година

1.4 Образец за наративен и финансиски извештај за одобрени проекти во 2018 година

МУЗИЧКА И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

1.1 Образец за извештај за проект од областа на музичка и музичко- сценска дејност

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа  на музичка и музичко сценска дејност

1.3 Образец за оперативен и финансиски план за одобрени проекти во 2018 година

1.4 Образец за наративен и финансиски извештај за одобрени проекти во 2018 година

ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

1.1 Образец за финансиски извештај за проект од областа на литературата и издавачката дејност  (публикација, списание, електронско издаваштво)

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства  за реализација на проект од областа на литературата и издавачката дејност (публикација, списание, електронско издаваштво)

1.3 Оперативен  и финансиски план за користење буџетски средства  за реализација на проект од областа на литературата и издавачката дејност (програми на литературни здруженија и книжевни манифестации)

1.4 Образец за финансиски извештај за проект од областа на литературата и издавачката дејност (програми на литературни здруженија и книжевни манифестации)

1.5 Образец за оперативен и финансиски план за одобрени проекти во 2018 година

1.6 Образец за наративен и финансиски извештај за одобрени проекти во 2018 година

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

1. ОБРАСЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

1.1 За национална установа - образец за Финансиски план

1.2 За национална установа за проект од областа на драмска дејност - образец за финансиски извештај на претстава

1.3 За национална установа од областа на драмска дејност- образец за месечен и годишен репертоар

1.4 За национална установа од областа на драмска дејност- образец за остварени приходи на посебните сметки и расходи по намени

1.5 За национална установа - образец за Годишен извештај

2.ОБРАСЦИ ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ

1.1 Образец за извештај за проект од областа на драмска дејност – аматеризам

1.2 Образец за извештај за проект од областа на драмска дејност - независна и алтернативна продукција

1.3 Оперативен и финансиски план за реализација на проект од областа на драмска дејност – аматеризам

1.4 Оперативен и финансиски план за реализација на проект од областа на драмска дејност - независна и алтернативна продукција

1.5 Образец за оперативен и финансиски план за одобрени проекти во 2018 година

1.6 Образец за наративен и финансиски извештај за одобрени проекти во 2018 година

ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИИ

1.1 Образец за извештај за реализација на фестивал и манифестација

1.2 Оперативен и финансиски план за реализација на фестивал и манифестација

1.3 Образец за оперативен и финансиски план за одобрени проекти во 2018 година

1.4 Образец за наративен и финансиски извештај за одобрени проекти во 2018 година

ФОЛКЛОР И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

1.1 Образец за извештај за проект од областа на фолклорна и сценско-уметничка дејност

1.2 Оперативен и финансиски план за користење буџетски средства за реализација на проект од областа на фолклорната и сценско-уметничката дејност

1.3 Образец за оперативен и финансиски план за одобрени проекти во 2018 година

1.4 Образец за наративен и финансиски извештај за одобрени проекти во 2018 година

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЕКТИ 

 1.1 Образец за оперативен и финансиски план за одобрени проекти во 2018 година

 1.2 Образец за наративен и финансиски извештај за одобрени проекти во 2018 година

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО

1.1 Образец за оперативен и финансиски план за користење на буџетски средства за реализација на проект од национален интерес во културата во 2018 год.

1.2 Образец за наративен и финансиски извештај за проекти од национален интерес во културата во 2018 год.

11

ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

1.1 Финансиски план за користење буџетски сретства

1.2 Оперативен план за користење буџетски сретства

1.3 Образец за извештај за реализиран проект по Конкурсот за финансирање на проекти од областа на креативните индустрии 

1.4 Образец за извештај за реализиран проект во областа на Европските интеграции


СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА  НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

Образец бр. 1: Финансиски план за остварување проект од годишната програма

Образец бр. 2: Образец за финансиски извештај за реализација на проект од програмата на институцијата

Образец бр. 3: Образец за наративен извештај за реализација на проект

Образец бр. 4: Преглед на трошоци за електрична енергија и други комунални услуги

Образец бр. 5: Остварени приходи на посебните сметки и расходи по намени

Спецификација на месечни трошоци

2. ДРУГИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Образец бр. 1: Оперативен и финансиски план за реализација на проект

Образец бр. 2: Образец за финансиски извештај за реализација на проект

Образец бр. 3: Образец за наративен извештај за реализација на проект

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia