Сектори

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА  - СЕКТОРИ

 

 1. СЕКТОР ЗА СТРУЧНА ПОДДРШКА НА МИНИСТЕРОТ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

1.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МИНИСТЕРОТ  И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

1.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДРЖАВНИ НАГРАДИ

 1. СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА

2.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДРАМСКА И ФИЛМСКА  ДЕЈНОСТ

2.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЦЕНТРИ НА КУЛТУРАТА, ФОЛКЛОР  И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

2.3.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВИЗУЕЛНИ  УМЕТНОСТИ,АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

 1. СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ (СЕКТОР ЗА КНИГА)

3.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

3.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, РАЗВОЈ, АНАЛИЗИ, ИСТРАЖУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 1. СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

4.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

4.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МУЗЕЈСКА  ДЕЈНОСТ И ЗАШТИТА НА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

4.3.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА

 1. СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА  СО УНЕСКО  НА РМ

5.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

5.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 1. СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ И КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

6.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

6.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КРЕАТИВНА ЕВРОПА НА ЕУ- ПОТПРОГРАМА КУЛТУРА 

6.3.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНИРАЊЕ НА ИПА ПРОЕКТИ И ДРУГ ВИД СТРАНСКА ПОМОШ

 1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

7.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

7.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

7.3.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊА

 1. СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ

8.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ИМОТНИ И АРХИВСКИ РАБОТИ

8.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИКА   

 1. СЕКТОР ЗА  ЈАВНИ НАБАВКИ

9.1.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ НАБАВКИ

9.2.         ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

 1. СЕКТОР ЗА  ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ

10.1.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

10.2.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ОСИГУРУВАЊЕ

 1. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО- УПРАВНИ РАБОТИ И ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

11.1.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНИ   РАБОТИ

11.2.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВНИ  РАБОТИ

11.3.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

 1. СЕКТОР ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

12.1.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

12.2.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВЕН НАДЗОР И НАДЗОР НАД НАМЕНСКО КОРИСТЕЊЕ НА БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА

 13.   ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

14.   ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ И СЛЕДЕЊЕ

15.   ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

16.   УПРАВА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

16.1.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО СОСЕДНИТЕ И ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ, ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ТЕХНИЧКА ПОМОШ, НАМЕНЕТА ЗА НЕГУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИОТ ИДЕНТИТЕТ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  И ЗА ПОДДРШКА НА КАБИНЕТОТ НА ДИРЕКТОРОТ   

16.2.       ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АФИРМИРАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА КУЛТУРНОТО ТВОРЕШТВО И ЗА ГРИЖА, НЕГУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 ПРЕЗЕМИ ГИ ДОКУМЕНТИТЕ

Комисија за пристап до информации од јавен карактер www.komspi.mk

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-pdf формат

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат

Драгана Ќурчиоска

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

тел. 02 3240-521

Регистер со податоци и адреси од установите

Музеи, библиотеки, театри, културни центри, галерии, домови на културата , културно-уметнички (фолклорни) друштва, објекти заштитени како културно наследство и археолошки наоѓалишта.

Регистер со адреси од установи и фолклорни здруженија

Установи во кои се одвива театарска дејност

Национални и локални установи од областа на заштитата на културното наследство

Национален регистар на објекти кои се заштитно културно наследство 31122012

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2013 - 2017

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРAТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ   2013 - 2017


kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia