Новости

Прва средба на новиот Совет за култура на министерот Асаф Адеми

Вчера во Министерството за култура се одржа првата средба на новиот состав на Советот за култура на министерот за култура Асаф Адеми. Претседател на ова стручно советодавно тело на министерот е професор Исмаил Барди ...

Sovet_1

Повеќе...

Ministri Ademi ka zhvilluar takimin e parë të Këshillit të ri të ministrit të Kulturës

Dje në Ministrinë e Kulturës është mbajtur takimi i parë i përbërjes së re të Këshillit të ri të ministrit të Kulturës, Asaf Ademi. Kryetar i këtij trupi këshillëdhënës të ministrit është Ismail Bardhi ...

Sovet_1

Повеќе...

Владата донесе одлука за основање нова национална установа „Гостиварски театар“

Владата на Република Македонија на седница одржана на 30 октомври донесе одлука за основање нова национална установа „Гостиварски театар“ во Гостивар. Одлуката е донесена имајќи го предвид мислењето на Министерството за финансии, како и оправданоста за основање нова национална установа ... 

MINISTER_FOTKA_1

Повеќе...

Qeveria e miratoi vendimin për themelimin e institucionit të ri nacional “Teatri i Gostivarit”

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e mbajtur më 30 tetor miratoi vendimin për themelimin e institucionit të ri nacional “Teatri i Gostivarit” në Gostivar. Vendimi është marrë duke marrë parasysh edhe pëlqimin e Ministrisë së Financave, si dhe arsyetimin për krijimin e një institucioni të ri nacional ...

MINISTER_FOTKA_1

Повеќе...

Тркалезна маса за предизвиците и дилемите во системот на финансирање на општините

Министерот за култра Асаф Адеми денеска учествуваше на тркалезна маса на тема „Предизвиците и дилемите во системот на финансирање на надлежностите на општините-редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменски и блок дотации за општините“,  во организација на Министерството за локална самоуправа ...

Trkalezna_masa_2

Повеќе...

Tryezë e rrumbullakët mbi sfidat dhe dilemat në sistemin e financimit të komunave

Ministri i Kulturës, Asaf Ademi, mori pjesë sot në tryezën e rrumbullakët mbi temën “Sfidat dhe dilemat në sistemin e financimit të kompetencave të komunave – ridefinimi i mënyrës dhe përcaktimi i kritereve për mjetet e dedikuara dhe bllok-dotacionet për komunat”, organizuar nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale ...

Trkalezna_masa_2

Повеќе...

Потпишан договор за грант за Чифте амам

Mинистерот за култура Асаф Адеми и амбасадорот на Соединетите Американски Држави во Република Македонија Џес Бејли, денеска во Чифте амам  присуствуваа на потпишувањето на Договор за грант кој го доделува Амбасадорскиот фонд за културно наследство на САД за 2018 година  за „ Санација на оштетувањата од влага, заштита од навлегување на атмосферска вода, заштита од УВ-зрачење и оградување на културното добро Чифте амам“ ...

IMG_0175

Повеќе...

U nënshkrua marrëveshje për grant për Çifte Hamamin

Ministri i Kulturës, Asaf Ademi, dhe ambasadori i SHBA-ve në Republikën e Maqedonisë, Xhes Bejli, sot në Çifte Hamam morën pjesë në nënshkrimin e Marrëveshjes për grant që e ndanë Fondi i Ambasadorëve për trashëgimi kulturore i SHBA-ve për vitin 2018 për projektin ““Rehabilitimi i dëmtimeve nga lagështia (enterieri dhe eksterieri), mbrojtja nga hyrja e ujërave atmosferikë, mbrojtja nga rrezet ultravioletë dhe rrethimi i objektit kulturor Çifte Hamam”...

IMG_0175

Повеќе...

Културни содржини за гостите на Симпозиумот на високо ниво меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа

Министерот за култура Асаф Адеми вчера во просториите на Координативниот центар за културна соработка 16+1 во НУБ „Св. Климент Охридски” ги поздрави учесниците на 5. Симпозиум на високо ниво на Think Tanks на Кина и земјите од Централна и Источна Европа ...
DSC_0126-001

Повеќе...

Ngjarje kulturore për mysafirët e Simpoziumit të nivelit të lartë midis Kinës dhe vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore

Ministri i Kulturës, Asaf Ademi, mbrëmë në ambientet e Qendrës koordinuese për bashkëpunim kulturor 16+1 në BUP “Shën Kliment Ohridski” i përshëndeti pjesëmarrësit e Simpoziumit të 5-të nivelit të lartë Think Tanks të Kinës dhe vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Në këtë simpozium, që dy ditët e kaluara u zhvillua në ASHAM, morën pjesë 30 pjesëmarrës nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore ...
DSC_0126-001

Повеќе...

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia