Соопштенија

Оперетата „Оливер Твист“ на сцената на Театарот за деца и младинци

На сцената на Театарот за деца и младинци на 10 јануари  ќе биде одиграна претставата „Оливер Твист“ работена според истоимениот роман на Чарлс Дикенс, кој е задолжителна лектира во основното образование...

oliver_tvist

Повеќе...

Opera “Oliver Twist” në skenën e Teatrit të Fëmijëve dhe të Rinjve

Në skenën e Teatrit të Fëmijëve dhe të Rinjve, më 10 janar do të luhet shfaqja “Oliver Twist”, punuar sipas romanit të njëjtë të titulluar të  Çarls Dikens, që është lektyrë e detyrueshme në arsimin fillor...

oliver_tvist

Повеќе...

Утревечер на сцената на репертоарот на Турскиот театар е претставата „Крал Лир“

Турскиот театар утревечер (10 јануари) со почеток во 20 часот на сцената на Театарот Комедија ќе ја изведе претставата „Крал Лир“ од Вилијам Шекспир, во режија наДиего де Бреа. Драматургијата е на Диего де Бреа и Сибел Абдиу, а сценограф и автор на костимите е Благој Мицевски. Во претставата настапуваат: Џенап Самет, Осман Али, Несрин Таир, Ерман Шабан, Зубејде Али и Ебру Мусли...

turski_teatar

Повеќе...

Nesër mbrëma në skenën e repertorit të Teatrit turk jepet shfaqja “Mbreti Lir”

Teatri turk nesër mbrëma (10 janar) në orën 20 në skenën e Teatrit “Komedia” do të japë shfaqjen “Mbreti Lir” nga Uiliam Shekspir, me regji të Diego de Brea. Dramaturgia është e Diego de Brea dhe Sibel Abdiu, kurse skenograf dhe autor i kostumeve është Bllagoj Micevski. Në shfaqje luajnë: Xhenap Samet, Osman Ali, Nesrin Tair, Erman Shaban, Zubejde Ali dhe Ebru Musli...

turski_teatar

Повеќе...

Македонскиот краткометражен филм „Црни и Криви“ награден на фестивал во Романија

Македонскиот краткометражен филм „Црни и Криви“ од Марко Џамбазоски доби признание на романскиот фестивал „12 Months Film Festival“ кој се одржува во Клуж-Напока. Филмот е награден во две категории „Награда од публика“ и „Продуцент на месецот“...

Crni-i-Krivi-Blacky-and-Faulty-Poster

Филмот „Црни и Криви“, кој досега беше прикажан на повеќе филмски фестивали низ светот, е македонска комедија во режија на Марко Џамбазоски, кој е и сценарист и монтажер на филмот, извршен продуцент е Бошко Мангаровски, Марко Димитриевски е директор на фотографија, а главните улоги ги толкуваат: Горан Ников, Тони Денковски, Чедомир Митевски, Ердоан Максут, Мирјана Трпковска и други. Филмот е во продукција на Факултетот за драмски уметности – Скопје.

Filmi i Maqedonisë me metrazh të shkurtër “Blacky and Faulty” fitoi çmim në Festivalin e Rumanisë

Filmi i Maqedonisë me metrazh të shkurtër “Blacky and Faulty” i Marko Xhambazoski ka fituar mirënjohje në festivalin rumun „12 Months Film Festival“ që mbahet në Kluzh-Napoka. Ky film është shpërblyer në dy kategori, edhe atë: “Çmimi i publikut” dhe “Producenti i muajit”...

Crni-i-Krivi-Blacky-and-Faulty-Poster

Ky film, që deri më tani është shfaqur në shumë festivale filmi në botë, është komedi maqedonase me regji të Marko Xhambazoski, i cili njëherësh është edhe skenarist dhe montazher i filmit, producent ekzekutiv është Boshko Mangarovski, Marko Dimitrievski është drejtor i fotografisë, ndërsa rolet kryesore i luajnë: Goran Nikov, Toni Denkovski, Çedomor Mitevski, Erdoan Maksut, Mirjana Tërpkovska dhe të tjerë. Filmi është në produksion të Fakultetit të Arteve Dramatike– Shkup.

Хрватски детски филмови во Кинотеката на Македонија

Во Кинотеката на Македонија од 9 до 16 јануари ќе се одржи ревија на филмови за деца од хрватската кинематографија, како и изложба на филмски плакати со наслов „Детски поглед“...

Kinoteka

Во рамките на програмата ќе бидат прикажани филмовите: „Брканица по моторот“ во режија на Бранко Мајер (9 и 10 јануари), „Пико“ во режија на Среќко Вејганд (9 и 10 јануари), „Синиот галеб“ на Бранко Бауер (11 јануари), „Дружината на Перо Џумката“ во режија на Владимир Тадеј (11 и 12 јануари), „Волк самотник“ на Обрад Глушчевиќ (12 и 14 јануари), „Капетан Микула Мали“, уште едно остварување на Обрад Глушчевиќ, (15 јануари) и „Тајната на стариот таван“ во режија на Владимир Тадеј (16 јануари).

Македонската публика, пак, во рамките на изложбата „Детски поглед“ ќе може да види 21 плакат за 24 долгометражни и краткометражни филмови создадени во периодот од 1953 до 2006 година. Плакатите се дел од збирката филмски плакати на Хрватската кинотека која го собира речиси целиот придружен филмски материјал на сите долгометражни филмови настанати во хрватската продукција од 1944 година до денес .

Filma kroatë të fëmijëve në Kinematografinë e Maqedonisë

Në Kinotekën e Maqedonisë, nga 9 deri më 16 janar, do të mbahet revy filmash për fëmijë nga Kinematografia kroate, si dhe ekspozitë e posterave të filmit me titull “Shikim fëmijëror”...

Kinoteka

Në kuadër të programit do të shfaqen filmat “Ndjekje me motor”, me regji të Branko Majer (9 dhe 10 janar), “Piko” me regji të Sreqko Vejgand (9 dhe 10 janar), “Pulëbardha blu” e Branko Bauer (11 janar), “Grupi i Pero Xhumkata” me regji të Vlladimit Tadej (11 dhe 12 janar), “Ujku i vetmuar” i Obrad Gllushçeviq (12 dhe 14 janar), “Kapiteli Mikula Mali” me regji të Obrad Gllushçeviq (15 janar) dhe “Sekreti i tavanit të vjetër” me regji të Vladimir Tadej (16 janar).

Nga ana tjetër, publiku i Maqedonisë, në kuadër të ekspozitës në fjalë do të mund të shikojë 21 posterë për 24 filma me metrazh të gjatë dhe të shkurtër të krijuar në periudhën prej vitit 1953-2006. Posterët janë pjesë e përmbledhjes filmike të Kinotekës së Kroacisë që e grumbullon thuajse tërë materialin filmik shoqërues që janë nga koha e produksionit kroat prej vitit 1944 e deri më sot.

„Архангел“ и „Галија“ ќе го отворат годинашниот Вевчански карневал

Рок-групите „Архангел“ и „ Галија“, како и познати диџеи, ќе бидат дел од програмата на Вевчанскиот карневал што ќе се одржи од 12 до 14 јануари во Вевчани ...

Vevcanski_karneval

Повеќе...

“Arhangel” dhe “Galia” do të hapin Karnavalin e sivjetshëm të Vevçanit

Rok-grupet “Arhangel” dhe “Galia”, si dhe Dj të njohur, do të jenë pjesë e programit të Karnevalit të Vevçanit, që do të mbahet prej 12 deri më 14 janar në Vevçani ...

Vevcanski_karneval

Повеќе...

kultura_logo_2

ohridsko_leto_nova-2

 
    

Линкови

vladamkpretsedatel

sobraniee-demokratija-banner

uslugigovmkkomisija-za-pris-jk

sekretarijatzaeuinvest-macedonia

uzknunesco

ohridsko-letongm

mobmf

logo_tanec

exploring-macedonia

rss соопштенија